No3270嫩模安然&陈小喵成都旅拍出差剧情主题性感内衣系列诱惑写真74P安然秀人网

No3270嫩模安然&陈小喵成都旅拍出差剧情主题性感内衣系列诱惑写真74P安然秀人网

大凡作渴引饮发热者,属实热;作渴饮汤,手足不热者,属虚热;手足逆冷者,属虚寒。 余谓∶前症属肝木,面白属肺金,左颊属肝经,乃金来克木为贼邪,况小便如淋,乃肝肾二经气绝也,辞不治。

便秘而呕者,热在脏也,用内疏黄连汤。余曰∶长则气治,短则气病,此由胃气虚甚故也,先用独参汤数剂愈,乃佐以补中益气汤各五十余剂而愈。

发热体倦,用五味异功散加当归。一小儿腿痈,发热肿痛,肉色不赤,此形气虚而病气实也,先用活命饮二剂,随用益气汤二剂,外用葱熨法而愈。

 钱氏泻黄散治疮疡,作渴饮冷,卧不露睛,手足并热,属胃经实热,宜用泻黄散。 一小儿母因醉后饮乳,困睡不醒,遍身如丹瘤,先君谓酒毒为患,用葛花解醒汤,令母子俱一小儿病后嗜卧,饮食少思,面色痿黄,中隐青色,用五味异功散加柴胡、升麻为末,每服钱许,日二三次,月余稍愈。

一小儿十五岁,伤腿内溃,针出秽脓,虚症悉具,用大补之剂渐愈。如疮大用蒜杵烂摊患处,将艾铺上烧之,蒜败再易。

若破而脓水淋漓,用当归膏。前症虽曰属心与肝,而血之所统,实主于脾,脾之志曰思,思虑多则血耗损而不能滋养于肝,心者脾使之也,思虑内动,未尝有不役其心者。

Leave a Reply