Vol387新人嫩模小奶瓶呜鸣私房真空女仆装半撩露翘臀诱惑写真66P小奶瓶呜鸣模范学院

Vol387新人嫩模小奶瓶呜鸣私房真空女仆装半撩露翘臀诱惑写真66P小奶瓶呜鸣模范学院

阳明病,本多汗,今反无汗,则外邪攻注皮中如虫行之状,乃是元气素虚,不能作汗逐邪故也。若里有结热而发热不凉,必是遍身时时有汗。

石膏白芍药柴胡升麻黄芩甘草白术茯苓附子此治上虚不能制水,水饮上冲眩晕之症。 此方表有风湿,里有湿热,故以苍防散在表之风湿,以四苓利在里之湿热。

热结太阳,用五苓散;热结阳明,用此方。若兼阳明,加干葛,白芷;兼少阳,加柴胡、川芎;兼饱闷柴胡黄芩广皮甘草川芎天麻半夏此治少阳寒热眩晕症。

伤寒病,若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。 二三日以上,心中烦不得卧,此手少阴心火旺,故用此方。

一目左右斜视,手足搐搦,名少阳痉。心下满而不饥不食,不见嘈杂者,此无火之痰饮食积也。

故胸满胸痹之症,多用栝蒌等豁痰,或用瓜蒂散吐法。脉浮,宜发汗解肌者,失解表,误以火灸,两阳相熏灼,邪无从泄,腰以下必火闭无汗,故伤寒八九日,下之胸满烦惊,小便不利,谵语,一身尽甚重,不能转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

Leave a Reply