Vol681模特张思允Nice云南心愿旅拍轻透连体衣配白丝袜迷人诱惑写真66P张思允爱蜜社

Vol681模特张思允Nice云南心愿旅拍轻透连体衣配白丝袜迷人诱惑写真66P张思允爱蜜社

今考名方十五首,夫人酌其宣而用之,则复明之一助也。 脉不合于病者,乍大乍小,乍长乍短也。

用滑石、通草、竹叶淡而渗之,以竭其湿。人皆曰东垣方,余直以为非东垣之剂也。

 故知本之医,只调其气,无用淡渗为也。颜色不合于病者,面生五色而含愧赧也。

 色青者,肝病而色自见也。是方也,半夏、陈皮、茯苓、甘草,治痰之二陈汤也。

脉来沉者为里,细者为阴。 每服六分,以利为度。

 可谓开斯世之蒙矣!东垣此方其近之。佐以芍药、地黄,生新血也。

Leave a Reply