Vol020中国乌克兰混血模特伊莉娜写真套图57P伊莉娜糖果画报

Vol020中国乌克兰混血模特伊莉娜写真套图57P伊莉娜糖果画报

阳明为十二经脉之海而行气于三阳,若其独至,则阳气因邪而重并于本脏,故当泻胃之阳,补脾之阴而取之下俞也。肾本少阴而居阴分,故为阴中之少阴。

寒有外感、有传经、有直中、有痼冷。恶,上去声,下入声。

天地之道,东升西降。手太阴之正,别入渊腋少阴之前,入走肺,散之大肠。

 手少阴经止于此,乃交小指外侧而接乎手太阳经也。内踝之后,别入跟中,即太溪、大钟等穴。

药只三味,简而能到。微、细类虚矣,而痛极壅闭者脉多伏匿,是伏不可以概言虚,可骤补乎?

搜其隐微,通其变,极其数也。手太阳内行之脉,别于肩解,入腋走心,系于小肠,皆自上而下,自外而内,故曰“指地”。

Leave a Reply