F罩杯童颜巨乳模特79P旭儿秀人网

F罩杯童颜巨乳模特79P旭儿秀人网

 发明桔梗上升清肺气,利咽喉,为肺部引经,又能开发皮腠,故与羌、独、柴胡、、苏辈同为解表药。 《本经》治肉痹虫,用其毒以攻治也。

妊妇气滞者宜服。其性能柔金银,故焊药用之。

凡人阳气虚衰,阴气散漫,患腹胀满急,于补中益气药中加白芍药一味以收阴,则阳虚不受阴制之胀,得阳药便消矣。但初点热泪蔑面终无损。

惟接骨脱臼用以敷之,则不知痛也。仲景茵陈蒿汤以之为君,治湿热发黄。

《集验》以之通利溺闭。《甄权》除膈间积气、冷湿风痹,瘙痒积十年者。

俗名肉果辛温,无毒。 《本经》主目痛,金疮,诸痫痉,女子阴蚀痛,石淋,寒热,崩中下血,诸邪毒瓦斯。

Leave a Reply