Vol185女神王雨纯马尔代夫旅拍蕾丝吊带睡裙秀惹火身材诱惑写真45P王雨纯花漾

Vol185女神王雨纯马尔代夫旅拍蕾丝吊带睡裙秀惹火身材诱惑写真45P王雨纯花漾

)和血必须辛热。姜枣善于调营卫,以皮行皮可建功。

胃苓汤即两汤名,甘草陈皮朴术平;加上白术和肉桂,猪苓泽泻猪茯苓。以逐月主养之脏腑,审其虚实而调之,此养胎之大要也。

真缩砂仁四两,莱菔子二两四钱,研末,水浸浓取汁,浸砂仁,候汁尽,晒干,研极细末,每服一钱,渐加歌括∶遍体浮肿是水淫,莱菔浓汁浸砂仁。分而言之,曰气,曰血,曰脉;总而言之,惟脉营运血气而已。

是神农、仲景皆用为发散之品。散寒消积化食滞,加味生化服之宁。

如病在太阳,感太阳之热化者,则曰太阳病,病在阳明,感阳明之燥化者,则曰阳明病,而无分风与寒矣。肾乃奔豚各部踞,古来五积有声名;聚为阳气巳无形,六腑衍和触景成。

蚊迹只见于手足发斑,腹皮不堪观;病人狂乱见大点,鲜红后赤断为斑。诸以所胜之气承于下者,皆折其标盛也,不然曷以水发而电雪,土发而骤飘,木发而毁折,金发而清明,火发而熏昧。

Leave a Reply