No5181女神Cherry樱桃酱厦门旅拍浅蓝色轻透旗袍配白色丝袜诱惑写真80P樱桃酱秀人网

No5181女神Cherry樱桃酱厦门旅拍浅蓝色轻透旗袍配白色丝袜诱惑写真80P樱桃酱秀人网

 病重者,十剂奏功;病浅者,数服立愈。痛痒,醋调搽。

山药神曲覆盆子,连服一月自成孕。盖湿热留于肝经,因肝气之郁也,郁则必逆,逍遥散最能解肝之郁与逆。

肥人多痰,再加竹沥七分,姜汁少许,总不可用棱术破血等方。 若产时劳甚,血崩形脱,即加人参三、四钱在内,频服无虞。

一方治男子白浊,妇人白带。 此药久服,能使人胃气强实,虽过食而不能伤也。

方中妙在白芍之平肝,柴胡之开郁,白术利腰脐,则血无积住之虞。临卧时取二三分,唾调如糊,涂两鼻孔内,剩下者,搽患处。

 用赤小豆一斗,水二斗,煮令极烂,取汁四五升渍膝下。一方水肿从脚下起则杀人。

Leave a Reply