Vol354嫩模童丹娜cara性感兔女郎无内黑丝裤袜秀翘臀极致诱惑58P童丹娜cara美媛馆

Vol354嫩模童丹娜cara性感兔女郎无内黑丝裤袜秀翘臀极致诱惑58P童丹娜cara美媛馆

一小儿头面生疮出血,右腮赤色,口干饮冷,此胃热有热,先用清胃散渐愈;又用加味解毒散而愈。一小儿患此,嗜膏粱甜味,齿龈浮肿,渐至蚀烂,先用清胃散,后以四味肥儿丸,间服而愈。

 一小儿痘疮作渴饮冷,痰涎不利,此上焦热毒所致,先君用人参清膈散、犀角地黄汤各一剂,热退痰清;又用四圣散而痘起浆贯,用参四圣散浆回痂脱。 紫草透肌散治痘疮色赤不快或痒塌。

肿痛便秘者,清凉饮。一小儿腹痈,溃而大便涩滞,面赤作渴,余谓肾开窍于二阴,乃禀肾阴不足。

 其有他症,从破伤风法治。羊肝散治痘疮入眼,或无辜疳入目。

余曰∶此脾胃虚极,元气不能运及患处也。惑于人言,服护心散,以杜后患,服之吐泻腹胀,患处复赤,手足并冷,余谓此脾胃虚弱,前药复伤,用六君子汤一剂顿愈,又以异功散加升麻、柴胡一小儿患此,砭之而愈,但作呕不食,流涎面黄,余谓此脾气虚弱,用异功散加升麻治之,吐止食进;又用补中益气汤,涎收而安。

若用驱逐败毒一小儿患之,肿,敷服败毒之药,肿益甚,更作呕,视其寅关脉青赤,此肝经风热之毒,中气复伤而然也,用五味异功散加柴胡、升麻,再用补中益气汤加白芷、桔梗而愈。乃用十全大补汤、补中益气汤,共享参二斤余而靥。

Leave a Reply